Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

META-NET Cyfres papurau gwyn ‘European Languages in the Digital Age’. Cyflwyniad ar y papurau Gwyn sydd wedi eu llunio gan Iwerddon a Chymru/ META-NET White Paper Series ‘European Languages in the Digital Age’. Presentations on the White papers produced by Ireland and Wales

Evas, Jeremy and Judge, John 2014. META-NET Cyfres papurau gwyn ‘European Languages in the Digital Age’. Cyflwyniad ar y papurau Gwyn sydd wedi eu llunio gan Iwerddon a Chymru/ META-NET White Paper Series ‘European Languages in the Digital Age’. Presentations on the White papers produced by Ireland and Wales. Presented at: Datgloi Potensial Technoleg er mwyn Hyrwyddo’r Defnydd o Ieithoedd CRSS//Unlocking the Potential of Technology to Promote CRSS Language Usage, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd/Main Building, Cardiff University, Cardiff, UK, 23-24 January 2014. Caerdydd/Cardiff: NPLD,

[img]
Preview
PDF (PowerPoint Presentation) - Accepted Post-Print Version
Download (905kB) | Preview

Abstract

Mae’r papur gwyn hwn yn rhan o gyfres sy’n hyrwyddo gwybodaeth am dechnoleg iaith a’i photensial. Mae’n targedu addysgwyr, newyddiadurwyr, llunwyr polisi, gwleidyddion, cynrychiolwyr a chymunedau ieithyddol ac eraill. Mae faint o dechnoleg iaith sydd ar gael yn Ewrop a’r defnydd ohoni yn amrywio rhwng ieithoedd. O ganlyniad, mae’r camau gweithredu y mae eu hangen i gefnogi ymchwil bellach ac i ddatblygu technolegau iaith hefyd yn wahanol ar gyfer pob iaith. Mae’r camau gweithredu angenrheidiol yn dibynnu ar sawl ffactor, megis cymhlethdod yr iaith a nifer ei siaradwyr. Yn y gyfres hon o bapurau gwyn, mae META-NET, rhwydwaith o ragoriaeth a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd, wedi cynnal dadansoddiad o’r adnoddau a thechnolegau ieithyddol cyfredol sydd ar gael. Canolbwyntiodd y dadansoddiad ar 23 iaith swyddogol Ewrop yn ogystal ag ieithoedd cenedlaethol a rhanbarthol pwysig eraill Ewrop. Mae canlyniadau’r dadansoddiad hwn yn awgrymu bod llawer o fylchau ymchwil sylweddol ar gyfer pob iaith. Bydd dadansoddiad mwy manwl-arbenigol ac asesiad o’r sefyllfa bresennol yn helpu i fanteisio i’r eithaf ar ymchwil ac i leihau risgiau. Fis Tachwedd 2011, roedd META-NET yn cynnwys 54 o ganolfannau ymchwil o 33 o wledydd Ewropeaidd sydd yn gweithio gyda rhanddeiliaid o’r economi (cwmnïau meddalwedd, darparwyr a defnyddwyr technoleg) asiantaethau llywodraethol, sefydliadau ymchwil, sefydliadau anllywodraethol, cymunedau ieithyddol a Phrifysgolion Ewropeaidd. Ar y cyd â’r cymunedau hyn, mae META-NET wrthi’n creu gweledigaeth gyffredin ar gyfer technoleg ac agenda ymchwil strategol ar gyfer Ewrop amlieithog yn 2020.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Date Type: Completion
Status: Unpublished
Schools: Welsh
Subjects: P Language and Literature > PB Modern European Languages > PB1001 Celtic languages and literature
T Technology > T Technology (General)
Language other than English: Welsh
Publisher: NPLD
Funders: NPLD, S4/C, Prifysgol Caerdydd/Cardiff University, Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Related URLs:
Date of First Compliant Deposit: 30 March 2016
Last Modified: 25 Jan 2020 03:28
URI: http://orca-mwe.cf.ac.uk/id/eprint/56549

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics